Controlul calităţii.

Coral Club Internaţional furnizează produse biologic active, confecţionate numai la fabrici licenţiate din materie primă naturală şi înalt calitativă cu aplicarea unor tehnologii avansate şi cu respectarea strictă a standardelor de ramură,  regulilor existente de organizare a producţiei şi controlului calităţii – GMP (Good Manufacturing Practice - Buna Practică de Fabricaţie).
GMP sunt reguli de producere unice, pe care producătorul trebuie să le respecte pentru a fabrica numai producţie calitativă.
În prezent FDA (Direcţia de control a produselor alimentare şi medicamentelor) a înăsprit  cerinţele faţă de calitatea şi respectiv producerea  suplimentelor alimentare şi a obligat producătorii să respecte cu stricteţe standardele GMF. Aceasta dovedeşte, că producătorul lucrează cu utilaj costisitor şi are sistem intern de control a calităţii la fiecare etapă din veriga tehnologică…
 
Controlul calităţii la etapele procesului de producere.
Producerea începe de la materia primă şi, în mare măsură, depinde de ea. Căci calitatea materiei prime determină calitatea producţiei şi nici un fel de tehnologii contemporane nu asigură o calitate înaltă, dacă ingredientele iniţiale au caracteristici negative.
În afară de aceea că materia primă este achiziţionată de la furnizori de nădejde,  nemijlocit la fabrică  se verifică obligatoriu încă o dată calitatea ei.
Iniţial materia primă este pusă la carantină, unde se află până nu este testată la veridicitate, puritate şi  siguranţă.   Aceste proceduri includ analize la corespunderea în normă a indicatorilor microbiologici, fizico-chimici, la conţinerea metalelor grele, radionuclizilor, pesticidelor, antibioticilor şi altor impurităţi. Înainte ca materia primă să fie admisă pentru producere ea obligatoriu trebuie să treacă această testare.
 
Încăperile de producere, precum şi sistemele de aprovizionare cu energie electrică, iluminare, ventilare, apeductul şi canalizarea, de evacuare a deşeurilor de producere şi altele trebuie să corespundă anumitor cerinţe, necesare pentru curăţenia în încăperi, a utilajului şi ca producţia finită să fie pură. În încăperi permanent se verifică temperatura, umiditatea, componenţa aerului. Personalul, care are calificarea respectivă, trebuie să respecte cerinţele faţă de hainele speciale, igiena muncii şi personală.
După finalizarea  procesului de preparare a pastilelor sau capsulelor, înainte ca producţia să fie ambalată ea din nou se pune la carantină.
Când sunt terminate toate stadiile de carantină şi control al calităţii, producţia este expediată la ambalare şi etichetare. Ca rezultat se primeşte producţia deja cunoscută după ambalaj şi exterior.
Şi, în sfârşit, producţia gata şi ambalată este transportată la depozit, dar controlul calităţii continuă. Din fiecare serie se selectează probe pentru ultima analiză a producţiei finite. Se verifică marcarea, organoleptica,     microbiologia, indicatorii fizico-chimici: dizolvabilitatea, pH şi alţi parametri, în dependenţă de compoziţie. Daca rezultatele testelor sunt pozitive, producţia este permisă pentru realizare.
 
Mostrele de control din fiecare serie obligatoriu se păstrează în secţia control - calitate până la expirarea termenului de valabilitate, pentru ca, la necesitate, în orice moment să se facă analiza calitativă sau cantitativă, să se verifice indicatorii microbiologici sau alţi indicatori.
 
În aşa fel, în procesul de producere producţia trece trei etape de verificare – de la materia primă până la producţia finită.
Aceasta se face cu scopul de a fi sigur că în produsul procurat, corespund întocmai componeţii indicaţi pe etichetă şi că acesta este un produs inofensiv.
Organizarea contemporană a producţiei, tehnologiile moderne şi utilajul sofisticat, controlul riguros al calităţii permit producţiei, furnizate de compania Coral Club, să facă faţă celui mai riguros control şi să se menţină pe piaţa de desfacere şi să fie în afara concurenţei.
 
Anume aceasta este garanţia calităţii înalte şi asigură recunoaşterea producţiei în toate ţările unde este furnizată.